Sparta (St.Petersburg) – HC Hamina Karhut
0’ - Goal

TACTIC

  • Sparta (St.Petersburg)
  • HC Hamina Karhut

MATCH STATISTICS

Goals
3
5

Captains

Sparta (St.Petersburg)
HC Hamina Karhut

LINEUPS

Sparta (St.Petersburg)
HC Hamina Karhut